Vervoersknooppunt Apeldoorn


Een stedelijke-landschapsserie in opdracht van de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie.